Hvis du vil sælge dit kolonihavehus

Det første, du skal gøre, er at kontakte formand Solveig Andersen, tlf.: 27 57 10 20 og give besked om, at du vil sælge dit kolonihavehus.

Reglerne kræver, at der bliver foretaget en vurdering.

Du skal underskrive en opsigelse af havelod-formular samtidig med, at du betaler et gebyr på kr. 800 for vurderingen.

Inden vurderingsudvalget kommer for at vurdere din have, skal du udfærdige en ejer-erklæring til brug for vurdering af kolonihavehus. Endvidere skal du udfærdige en liste over det løsøre, som du forventer at sælge med huset samt opgøre værdien af løsøret.

Bemærk, at køber ikke er forpligtet til at overtage løsøret.

Alle disse nødvendige dokumenter kan du downloade fra dette link

Har du ikke mulighed for at printe dokumenterne ud, kan du kontakte formand Solveig Andersen, tlf.: 27 57 10 20. Dokumenter og gebyr afleveres til Solveig Andersen.

Herefter vil du blive kontaktet med henblik på at aftale tidspunkt for vurderingen.

Efter vurderingen modtager du en opgørelse på værdiansættelsen på mail. Kan du godkende værdiansættelsen, sender du en mail inden 14 dage og bekræfter, at vurderingen kan godkendes. Du skal samtidig oplyse om din forventede salgspris.

Herefter bliver der sat et opslag op i foreningens infokasse samt på foreningens hjemmeside.

Såfremt du er utilfreds med værdiansættelsen, har du mulighed for at indbringe vurderingen for et ankeudvalg. En sådan anke skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen.

Du skal være opmærksom på, at det koster et yderligere gebyr for at anke. Taksten for at anke er i 2019: kr. 1.500 + kørsel fra Viborg.