Vurdering

Det første, du skal gøre, er at kontakte formand Solveig Andersen, tlf.: 27 57 10 20 og give besked om, at du vil sælge dit kolonihavehus.

Reglerne kræver, at der bliver foretaget en vurdering.

Du skal underskrive en bestillingsformular samtidig med, at du betaler et gebyr på kr. 800 for vurderingen. Har du ikke mulighed for at printe bestillingsformularen ud, kan du kontakte formand Solveig Andersen, tlf.: 27 57 10 20. Bestillingsformular og gebyret afleveres til Solveig Andersen.

Herefter vil du blive kontaktet med henblik på at aftale tidspunkt for vurderingen.

Inden vurderingsudvalget kommer for at vurdere din have, skal du udfærdige en ejer-erklæring til brug for vurdering af kolonihavehus. Endvidere skal du udfærdige en liste over det løsøre, som du forventer at sælge med huset samt opgøre værdien af løsøret.

Bemærk, at køber ikke er forpligtet til at overtage løsøret.

Efter vurderingen modtager du en opgørelse på værdiansættelsen på mail. Kan du godkende værdiansættelsen, sender du en mail inden 14 dage og bekræfter, at vurderingen kan godkendes. Du skal samtidig oplyse om din forventede salgspris.

Herefter bliver der sat et opslag op i foreningens infokasse samt på foreningens hjemmeside.

Såfremt du er utilfreds med værdiansættelsen, har du mulighed for at indbringe vurderingen for et ankeudvalg. En sådan anke skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelsen af vurderingen.

Du skal være opmærksom på, at det koster et yderligere gebyr for at anke. Taksten for at anke er i 2019: kr. 1.500 + kørsel fra Viborg

Herunder har du de dokumenter, der skal bruges for at få din have vurderet samt regler for køb og salg.