Kolonihaver til salg

Vi har i øjeblikket kun en have til salg:

Tulipanhaven 5

Du kan kontakte os, hvis du er interesseret i en have i Nabkær 1 og ønsker at komme på vores venteliste.

Bemærk, at køb og salg af haver kan kun ske ved bestyrelsens medvirken og godkendelse.

Formand og kasserer vil være til stede ved overdragelsen til ny lejer, idet der skal underskrives lejekontrakt, købsaftale samt regelsæt.

Køber skal indbetale et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,00 til haveforeningen tillige med købsprisen til sælger samt evt. nøgle til toiletbygningen.

Henvendelse rettes til:

Formand
Solveig Andersen
tlf.: 27 57 10 20
mail: mail@nabkaer1.dk