Forside

Nabkær 1 byder rigtig hjertelig velkommen til Nicklas i Fresiahaven.

Vi håber, du bliver glad for at være medlem hos os. Vi synes selv, at vi har en super hyggelig haveforening, hvor vi forsøger at styrke sammenholdet 👍🏻

Læs mere og se billeder her…

Haven må IKKE forlades uden, at der lukkes for vandet ved stophanen ude ved vejen.

Sker der brud på slange/kobling inde i haven, efter at haven er forladt og uden, at der lukket ved stophanen, pålægges lejeren en bøde på kr. 500,00.

Lige havenumre må vande på lige datoer, og ulige havenumre må vande på ulige datoer.

Der må vandes på følgende tidspunkter:

Morgen: kl. 06:00 – 09:00

Aften: kl. 17:00 – 21:00

Bemærk, at havelejeren skal være tilstede i haven, når der vandes.

Vanding uden for de tilladte tidspunkter medfører en skriftlig advarsel og en bøde på kr. 200,00 – og det gælder vanding med både haveslange og vandspreder.

Der køres alt for hurtigt på vore veje, samt på cykelstien ned fra Birk og til Gjellerup.

Da vi har fælles legeplads med Nabkær 2, er der mange børn, som løber over vejen her i sommertiden. Det kan skabe virkelig farlige situationer, hvis vi kører for hurtigt. Det samme er gældende for vore rundinger, hvor børnene også morer sig med at løber rundt .

Vores opfordring er derfor, at holde farten på de 15 km/timen – som der i øvrigt også er skiltet med!

På vores generalforsamling den 8. marts 2022, blev det besluttet, at det nu skal være muligt at få indlagt el i vores kolonihaver. Installation, driftsomkostninger og forbrug er for den enkelte havelejers egen regning og risiko.

Tilslutningsbidraget gælder kun for en havelod.

Det er IKKE tilladt at installere bi målere med henblik på at dele med andre havelejere.

Alt er foreningen samt alle øvrige havelejere uvedkommende.

Inden du går i gang – så læs mere her…