Vandingsregler

Haven må IKKE forlades uden, at der lukkes for vandet ved stophanen ude ved vejen.

Sker der brud på slange/kobling inde i haven, efter at haven er forladt og uden, at der lukket ved stophanen, pålægges lejeren en bøde på kr. 500,00.

Lige havenumre må vande på lige datoer, og ulige havenumre må vande på ulige datoer.

Der må vandes på følgende tidspunkter:

Morgen: kl. 06:00 – 09:00

Aften: kl. 17:00 – 21:00

Bemærk, at havelejeren skal være tilstede i haven, når der vandes.

Vanding uden for de tilladte tidspunkter medfører en skriftlig advarsel og en bøde på kr. 200,00 – og det gælder vanding med både haveslange og vandspreder.