Spildevand

Hvis du ønsker at etablere vandinstallation i dit kolonihavehus, skal der samtidig nedgraves en godkendt tank til spildevand, og installationen SKAL udføres af en autoriseret entreprenør, jfr. Herning Kommunes reglement fra januar 2016.

Herning Kommunes procedure er:

Afledning af spildevand fra kolonihaver må kun ske til anlæg godkendt af Herning Kommune.

Som hovedregel vil der kun kunne gives tilladelse til etablering af godkendte, tætte opsamlingstanke på de enkelte havelodder i kolonihaveområder. Der skal søges om tilladelse hos Herning Kommune inden en eventuel opsamlingstank etableres.

Ansøgningen sendes – sammen med en beskrivelse af placering på grunden – til Herning Kommune.

Foreningens formand skal have en kopi af tilladelsen.