Spildevand

Hvis du ønsker at etablere vandinstallation i dit kolonihavehus, skal der samtidig nedgraves en godkendt tank til spildevand, og installationen SKAL udføres af en autoriseret entreprenør.

Inden du går i gang, skal du være opmærksom på, at der er lovkrav om, at der skal være mindst 2 meter fra samletanken til veje og skel/hæk.

Dette kan vanskeliggøre, om du overhovedet har mulighed for at få en samletank.

Proceduren er:

Der ansøges hos Herning Kommune, som formidler kontakt til en autoriseret kloakmester, som kan udføre arbejdet. Du skal ikke nødvendigvis bruge den kloakmester som kommunen anbefaler – ham du vælger skal blot være autoriseret.

Indhent eventuelt flere tilbud.

Ansøgningen sendes – sammen med en beskrivelse af placering på grunden – til:

Xxx

Arbejdet må først igangsættes, når du har fået tilladelsen fra Herning Kommune.

Foreningens formand skal have en kopi af tilladelsen.