Parkering

Da der efterhånden er ved at blive for lidt plads til parkering i rundingerne, har bestyrelsen besluttet, at der indføres parkeringstilladelse til havelejerens bil. Der udleveres kun en tilladelse – påført havens adresse.

Tilladelsen skal ligge/sidde i venstre side i bilens forrude.

Biler med parkeringstilladelse til Fresiahaven må kun parkere i Fresiahaven.

Biler med parkeringstilladelse til Tulipanhaven må kun parkere i Tulipanhaven.

Gæster og alle andre SKAL parkere på den store parkeringsplads.

Husk, at det er havelejerens ansvar, at gæster IKKE parkerer i rundingerne, men skal parkere på parkeringspladsen.

Desuden gælder følgende regler for kørsel på Fresiahaven og Tulipanhaven:

  1. Det er KUN biler med parkeringstilladelse til Tulipanhaven, som ligger i forrudens venstre side, som må parkere i Tulipanhaven 
  2. Det er KUN biler med parkeringstilladelse til Fresiahaven, som ligger i forrudens venstre side, som må parkere i Fresiahaven. 
  3. ALLE andre biler skal standse på parkeringspladsen.
  4. Det betyder også, at INGEN biler uden ærinde må køre ind for at sætte personer af eller læsse varer af, hvis man ikke har en parkeringstilladelse. 
  5. Ligeledes er vores veje meget smalle og ikke egnet til kørsel med lastbiler. Derfor bedes du/I kontakte bestyrelsen inden, der bliver bestilt en vognmand. Vi har været udsat for, at et par lastbiler har påkørt og ødelagt hække. Det kan haveejerne ikke være tjent med.

Så husk at give beskeden om disse regler videre til familie og venner!

Overholdes reglerne ikke, vil bestyrelsen udsende påtaler om eventuel opsigelse af havelod i henhold til gældende regler.