Hvad indebærer medlemsskab

Medlemskabet indebærer også nogle forpligtelser – ikke mindst i forhold til haveforeningens øvrige medlemmer. Du er tæt på dine naboer og bør derfor benytte din have på en måde, som ikke generer dem, du deler hæk eller sti med. Du er som havelejer også foreningsmedlem og dermed forpligtet til at deltage i løsningen af de opgaver, som kun kan løses i fællesskab af din forenings medlemmer.

Dit medlemskab indebærer også mulighed for at være med til at beslutte, hvordan din forening skal drives. Det forudsætter – som det mindste – at du møder frem på jeres årlige generalforsamling og tager et medansvar for valget af foreningens bestyrelse og for de øvrige beslutninger, der skal træffes.

Har du interesse og mulighed for det, kan du også stille op som kandidat til en post i din forenings bestyrelse eller som medlem af foreningens vurderinsgudvalg. Som bestyrelsesmedlem får du direkte medindflydelse på din forenings daglige drift. Bestyrelsesarbejde er både spændende og lærerigt. Inden du stiller op til bestyrelsen, skal du imidlertid gøre dig klart, at bestyrelsesarbejde i reglen optager en del tid og ikke altid er lige taknemmeligt. For at blive bestyrelsesmedlem kræves det dog, at dit navn fremgår af lejekontrakten.

Som i det øvrige samfund er det også blevet mere administrationskrævende at drive en kolonihaveforening. Din bestyrelse støtter derfor på forskellig måde sine bestyrelsesmedlemmer i deres daglige arbejde, bl.a. via Forbundets kursusvirksomhed og med en lang række administrative værktøjer, som din bestyrelse har adgang til via forbundets hjemmeside.