Havekonsulenten

Kredsens havekonsulent Erling Mikkelsen deltager i havevandringerne ligesom han udvælger haver til præmiering.

Samtidig giver han hver måned gode råd og nyttige informationer til “årets gang”  i haven.

Se mere på kredsens hjemmeside under punktet:  “Konsulent”

Vi havde et vellykket kursus i beskæring i går med havekonsulent Erling Mikkelsen. Det er vores fornemmelse, at alle fik godt udbytte af kurset – og det er jo aldrig kedeligt med Erling! ?

Vejledningen i beskæring, som blev omdelt til kursisterne, kan hentes på dette link