Havekonsulenten

Kredsens havekonsulent Erling Mikkelsen deltager i havevandringerne ligesom han udvælger haver til præmiering.

Samtidig giver han hver måned gode råd og nyttige informationer til “årets gang”  i haven.

Se mere på kredsens hjemmeside under punktet:  “Konsulent”

Hvis du har brug for at tale med vores havekonsulent, kan du kontakte Erling Mikkelsen på tlf. 97 14 39 39 eller 21 34 16 64.

Erling kan også kontaktes på mail: esmikkelsen51@gmail.com

Vi havde et vellykket kursus i beskæring i går med havekonsulent Erling Mikkelsen. Det er vores fornemmelse, at alle fik godt udbytte af kurset – og det er jo aldrig kedeligt med Erling! ?

Vejledningen i beskæring, som blev omdelt til kursisterne, kan hentes på dette link