Forsikringer

Kolonihaveforbundets Kongres har i 2018 vedtaget, at alle skal være omfattet af obligatorisk brandforsikring, hvis man har den obligatoriske lejekontrakt fra 1. januar 2016, og det har vi i Nabkær 1.

Forsikringen forfalder hvert år den 1. april.

Du har selvfølgelig mulighed for at tegne brandforsikringen eller kollektiv forsikring gennem dit eget forsikringsselskab eller gennem Kolonihaveforbundet.

Kollektiv forsikring omfatter:

  • Brand
  • El-skade
  • Grundejeransvar
  • Bygningskasko
  • Indbo op til kr. 75.000

Præmierne for kollektive forsikringer er:

Du kan hente forsikringsbetingelserne på dette link… Tænk over hvis du vil udskrive – der er 26 sider!

For Nabkær 1 gælder satserne for både brandforsikring og den kollektive forsikring max. 40 m².

Hvis du vil være med, så kan du høre nærmere herom ved at kontakte Solveig Andersen – enten på mail@nabkaer1.dk eller tlf.: 27 57 10 20

Kommer du ud for uheld, skal du selv anmelde skaden – ikke din bestyrelse.

Alle skader anmeldes direkte til:

Tlf. 57 66 62 60 eller mail: skade.erhverv@almbrand.dk

Husk at meddele både din haveadresse og det tidligere havenummer.

Kender du ikke det tidligere havenummer, kan du kontakte Solveig Andersen.