El i haven

På vores generalforsamling den 8. marts 2022, blev det besluttet, at det nu skal være muligt at få indlagt el i vores kolonihaver. Installation, driftsomkostninger og forbrug er for den enkelte havelejers egen regning og risiko. Udgifter i forbindelse hermed er foreningen samt alle øvrige havelejere uvedkommende.

Inden du går i gang, skal du rette henvendelse til foreningens formand og få udleveret et ansøgningsskema, som skal sendes/afleveres til den elinstallatør, der skal lave arbejdet.

Du skal under alle omstændigheder orientere formanden, inden du planlægger at få strøm i haven, men du kan hente skemaet, som skal afleveres til elinstallatøren her…

Energistyrelsen har i 2021 oprettet en ny kategori for tilslutningsbidraget til el i kolonihaver, som har gjort det billigere at få strøm i kolonihaver.

Tilslutningsbidraget er på kr. 9.710 + moms – eller kr. 12.137,50 inkl. moms – for 16A.

Dertil kommer stikledning, installation i huset samt opgravning fra skabet og frem til huset.

Prisen herfor varierer – alt efter hvor meget man vil have lavet – men det ligger i niveau på kr. 12.000 til 15.000.

Tilslutningsbidraget gælder kun for en havelod.

Det er IKKE tilladt at installere bi målere med henblik på at dele med andre havelejere.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2023

…og hvordan kommer man så i gang?

  • Du kontakter en elinstallatør. Husk at aftale, hvornår du forventer strøm på adressen.
  • Elinstallatøren udfylder installationsblanketten og sender den til N1. For at sikre, at N1 behandler din sag til tiden, er det vigtigt, at idriftsættelsesdatoen fremgår i installationsblanketten.
  • N1 sender en anvisning tilbage til elinstallatøren, så han ved, hvorfra han skal forsyne dig med strøm.
  • Elinstallatøren meddeler N1, at hans arbejde på adressen er færdigt.
  • På vegne af dig aftaler elinstallatøren med N1, hvornår elmåleren bliver sat op. Den bruger N1 til at aflæse dit elforbrug.

OBS! Vær opmærksom på, at du selv skal vælge en el-leverandør, før N1 kan sætte en elmåler op hos dig.

Du vil modtage et aftagenummer, også kaldet målepunkts-id, fra N1, som du skal bruge, når du vælger el-leverandør.