Husholdningsaffald

Vi har ingen affaldsordning i Nabkær 1, så ALT affald skal tages med hjem.