Husholdningsaffald

Fra april til udgangen af oktober, har vi har en container til husholdningsaffald. Containeren er placeret for enden af halvtaget ved fælleshuset, og må benyttes af alle foreningens medlemmer.

Vær opmærksom på, at containeren udelukkende er beregnet til almindelig husholdningsaffald – og INTET andet!

Ved siden af containeren står en skraldespand til øl og sodavands-dåser.

Alt andet affald skal I stadig tage med hjem og selv bortskaffe.