Brændeovn

Det er meget vigtigt, at din brændeovn i kolonihaven overholder kravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Før brændeovn og skorsten tages i brug, skal det godkendes af en skorstensfejer og tilmeldes fejningsordningen. Bestyrelsen skal – inden brændeovnen tages i brug – modtage en godkendt skorstensfejerattest.

Havelejeren har herefter ansvar for, at skorstenen bliver tilset og fejet mindst én gang årligt af en skorstensfejer. Udgifter til godkendelse af brændeovn og skorsten samt det lovpligtige tilsyn og fejning af skorsten betales af lejeren.

Vær opmærksom på, at hvis du køber en brugt brændeovn, skal du sikre dig, at den ikke er så gammel, at den ikke opfylder de nyeste krav – og dermed ikke kan godkendes.

Du kan læse brændeovnsbekendtgørelsen her…