Adresseændring

Adresseændring skal meddeles til formanden, senest 2 uger efter at ændringen er sket.

Husk også at meddele formanden, hvis du får nyt telefonnummer eller ny mail-adresse.

Det er vigtigt for foreningen at kunne komme i kontakt med dig, hvis der sker uforudsete ting.

Det er i øvrigt din pligt i henhold til foreningens vedtægter at rette henvendelse til formanden ved enhver ændring af adresse, telefonnummer, mail m.v.